Баден-Дурлах

Эрнст I (7.X.1482-1515-1552-6.II.1553)
Бернхард IV (1517-1552-20.I.1553)
Карл II (24.VII.1529-1553-23.III.1577)
Эрнст Фридрих I (17.X.1560-1577-14.IV.1604)
Якоб II (26.V.1562-1577-17.VIII.1590)/
Георг Фридрих I (30.I.1573-1577-1621-24.IX.1638)/
Фридрих V (6.VII.1594-1621-8.IX.1659)
Фридрих VI (16.XI.1617-1659-31.I.1677)
Фридрих Магнус I (23.IX.1647-1677-25.VI.1709)
Карл III (17.I.1679-1709-12.V.1738)
Карл Фридрих I (22.XI.1728-1738-10.VI.1811)
Карл Людвиг I (8.VI.1786-1811-8.XII.1818)
Людвиг I (9.II.1763-1818-30.III.1830)
Леопольд I (29.VIII.1790-1830-24.IV.1852)
Людвиг II (15.VIII.1824-1852-1856-22.I.1858)
Фридрих I (9.IX.1826-1852-28.IX.1907)/
Фридрих II (9.VII.1857-1907-1918-9.VIII.1928)