Византия

Диоклетиан I (243-284-305-3.XII.316)
Галерий I (250-305-311)
Лициний I (265-311-324-325)
Константин I (27.II.272-324-22.V.337)
Константин II (.II.317-337-340)
Констант I (323-337-.I.350)
Констанций I (7.VIII.317-337-3.XI.361)
Юлиан I (331-361-26.VI.363)
Иовиан I (331-363-17.II.364)
Валентиниан I (321-364-364-17.XI.375)
Валент I (328-364-9.VIII.378)
Феодосий I (11.I.347-378-17.I.395)
Аркадий I (377-395-1.V.408)
Феодосий II (10.IV.401-408-28.VII.450)
Пульхерия I (19.I.399-450-.VII.453)
Маркиан I (390-450-25.I.457)
Лев I (400-457-18.I.474)
Лев II (467-474-17.XI.474)
Зенон I (425-474-475;476-9.IV.491)
Василиск I ( -475-476-477)
Анастасий I (430-491-9.VII.518)
Юстин I (435-518-1.VIII.527)
Юстиниан I (11.V.483-527-14.XI.565)
Юстин II (520-565-4.X.578)
Тиберий I (540-578-13.VIII.582)
Маврикий I (539-582-27.XI.602)
Фока I ( -602-4.X.610)
Ираклий I (575-610-11.II.641)
Константин III (3.V.612-641-24.V.641)
Ираклеон I (626-641-641-641?)
Констант II (8.XI.631-641-15.IX.668)
Константин IV (652-668-10.VII.685)
Юстиниан II (669-685-695;705-7.XII.711)
Леонтий I ( -695-698-705)
Тиберий II ( -698-705) Ансимар
Филиппик I Варда ( -711-713)
Анастасий II ( -713-715-721)
Феодосий III ( -715-716-754?)
Лев III (675-716-18.VI.741) Исаврийский
Константин V (.VII.718-741-742;743-14.IX.775)
Артавазд I ( -742-743-743)
Лев IV (25.I.749-775-8.IX.780)
Константин VI (14.I.771-780-797-797?)
Ирина I (752-797-802-9.VIII.803)
Никифор I (760-802-26.VII.811)
Ставракий I ( -811-811-11.I.812)
Михаил I ( -811-813-844) Рангаве
Лев V (775-813-24.XII.820) Армянин
Михаил II (770-820-2.X.829) Аморейский
Феофил I (812-829-20.I.842)
Феодора I ( -842-856-867)
Михаил III (9.I.840-842-23.IX.867)
Василий I (836-867-29.VIII.886) Македонский
Лев VI (19.IX.866-886-11.V.912)
Александр I (860-912-6.VI.913)
Константин VII (.V.905-913-920;945-9.XI.959)
Роман I (872-920-945-15.VI.948)
Роман II (938-959-15.III.963)
Никифор II Фока (912-963-10.XII.969)
Иоанн I (925-969-10.I.976)
Василий II (958-976-15.XII.1025)
Константин VIII (960-1025-15.XI.1028)
Роман III (968-1028-11.IV.1034)
Михаил IV (1005-1034-10.XII.1041)
Михаил V (1015-1041-1042-24.VIII.1042)
Зоя I (978-1042-1042-1050)
Константин IX (1000-1042-11.I.1055)
Феодора II (981-1055-31.VIII.1056)
Михаил VI ( -1056-1057-1059) Стратиотик
Исаак I (1005-1057-1059-31.V.1060) Комнин
Константин X (1006-1059-23.V.1067) Дука
Евдокия I (1028-1067-1068;1071-1071-1096)
Роман IV (1039-1068-1071-4.VIII.1072)
Михаил VII (1050-1071-1078-1090)
Никифор III (1001-1078-1081-1081) Вониат
Алексей I (1057-1081-15.VIII.1118) Комнин
Иоанн II (13.IX.1087-1118-7.IV.1143)
Мануил I (28.XI.1118-1143-24.IX.1180)
Алексей II (10.IX.1169-1180-24.IX.1183)
Андроник I (1123-1183-12.IX.1185)
Исаак II (1135-1185-1195;1203-1204-12.IV.1204) Ангелы
Алексей III (1153-1195-1203-1211)
Алексей IV (1183-1203-8.II.1204)
Алексей V (1140-1204-1204-.XI.1204)
Феодор I (1175-1204-.XI.1222) Ласкарис
Иоанн III (1193-1222-1254-3.XI.1254) Ватацес
Феодор II (1221-1254-16.VIII.1258) Ласкарис
Иоанн IV (1250-1258-1259-1305)
Михаил VIII (1224-1259-11.XII.1282) Палеологи
Андроник II (25.III.1259-1282-1328-13.II.1332)
Михаил IX (1277-1295-12.X.1320) /
Андроник III (25.III.1297-1328-15.VI.1341)
Иоанн V (18.VI.1332-1341-1341;1354-1376;1379-16.II.1391)
Иоанн VI (1292-1341-1354-15.VI.1383) Кантакузин
Матвей I (1325-1353-1357-24.VI.1383)/
Андроник IV (11.IV.1348-1376-1379-28.VI.1385) Палеологи
Иоанн VII (1370-1390-1390;1399-1402-22.IX.1408)/
Мануил II (27.VII.1350-1391-21.VII.1425)
Андроник V (1401-140?-1407)/
Иоанн VIII (16.XII.1391-1425-31.X.1448)
Константин XI (9.II.1404-1448-29.V.1453)