Биканир

Бикаджи I (1438-1472-11.IX.1504) Ратхор
Нараян Сингхджи I ( -1504-13.I.1505)
Ланкаранджи I (1470-1505-31.III.1526)
Джайт Сингхджи I (1489-1526-26.II.1542)
Кальян Мал I (6.I.1519-1542-1574)
Раи Сингхджи I (20.VII.1541-1574-22.I.1612) махараджа
Далпат Сингхджи I (24.I.1565-1612-1613-1613)
Сурат Сингхджи I ( -1613-15.IX.1631)
Каран Сингхджи I (30.I.1616-1631-1667-1669)
Ануп Сингхджи I (1638-1667-1698)
Саруп Сингхджи I (23.VII.1689-1698-15.XII.1700)
Суджан Сингхджи I (28.VII.1690-1700-16.XII.1735)
Зоравар Сингхджи I (14.I.1713-1735-15.V.1746)
Гадж Сингх I (28.III.1723-1746-25.III.1787)
Гадж Сингх II (12.X.1744-1787-25.IV.1787)
Пратап Сингх I (.V.1781-1787-9.X.1787)
Сурат Сингх I (18.XII.1765-1787-25.III.1828)
Ратан Сингх I (30.XII.1790-1828-7.VIII.1851)
Сардар Сингх I (13.IX.1818-1851-16.V.1872)
Дунгар Сингх I (22.VIII.1854-1872-19.VIII.1887)
Ганга Сингх I (13.X.1880-1887-2.II.1943)
Садул Сингх I (7.IX.1902-1943-1947-25.IX.1950)