Кач

Хенгарджи I (1510-1548-1585) Джадеджа
Бхармалджи I ( -1585-1631)
Бходжраджи I ( -1631-1645)
Хенгарджи II ( -1645-1654)
Тамачиджи I ( -1654-1662)
Райядханджи I ( -1662-1697)
Прагмалджи I ( -1697-1715)
Гходаджи I ( -1715-1718)
Десалджи I (1707-1718-1741)
Лахпатджи I (1717-1741-1761)
Гходаджи II (1734-1761-1778)
Райядханджи II (1763-1778-1786;1801-30.X.1813)
Притхвираджсинхджи I ( -1786-1801)
Бхармалджи II (1798-1813-1819-1846)
Десалджи II (20.VI.1814-1819-26.VII.1860)
Прагмалджи II (.I.1839-1860-19.XII.1875)
Хенгарджи III (23.VIII.1866-1875-15.I.1942)
Виджайяраджи I (2.IX.1885-1942-26.I.1948)
Мадансингхджи I (12.X.1909-1948-1948-.VI.1991)