Дубай

Убайд I ибн Саид Абу Фаласа ( ?-9.VI.1833) аль-Мактум
Мактум I ибн Бати ибн Суайль ( -1833-1852)
Саид I ибн Бати ( -1852-1859)
Хушур I ибн Мактум ( -1859-22.XI.1886)
Рашид I ибн Мактум ( -1886-7.IV.1894)
Мактум II ибн Хушур ( -1894-16.II.1906)
Бати I ибн Суайль (1851-1906-.XI.1912)
Саид II ибн Мактум (1878-1912-1929;1929-10.IX.1958)
Мани I ибн Рашид ( -1929-1929- )
Рашид II ибн Саид (1910-1958-7.X.1990)
Мактум III ибн Рашид (1943-1990-4.I.2006)
Мухаммед I ибн Рашид (22.VII.1949-2006-