Гвалиор

Раноджи Рао I ( -1726-19.VII.1745) Синдия
Джаяппаджи Рао I (1720?-1745-25.VII.1755)
Джанкоджи Рао I (1745-1755-15.I.1761)
Кадарджи Рао I ( -1763-1764-?)
Манаджи Рао I ( -1764-1768)
Мадхав Рао I (1729-1768-12.II.1794)
Даулат Рао I (1779-1794-21.III.1827)
Джанкоджи Рао II (1805-1827-7.II.1843)
Джаяджи Рао I (19.I.1835-1843-20.VI.1886)
Мадхав Рао II (20.X.1876-1886-5.VI.1925)
Джордж Дживаджи Рао I (26.VI.1916-1925-1947-16.VII.1961)