Израиль Древний

Саул I ( -1020-1000)
Ишбаал I ( -1000-993)
Давид I (1031-993-961)
Шеломо I (982-961-922)
Иеровеам I ( -922-901) I династия
Надав I ( -901-900)
Бааша I ( -900-877) II династия
Эла I ( -877-876)
Зимри I ( -876-876) III династия
Омри I ( -876-869) IV династия
Ахав I ( -869-850)
Ахазиах I ( -850-849)
Иегорам I ( -849-842)
Иегу I ( -842-815) V династия
Иегоахаз I ( -815-801)
Иегоаш I ( -801-786)
Иеровеам II ( -786-746)
Захария I ( -746-745)
Шалум I ( -745-745) VI династия
Менахем I ( -745-735) VII династия
Пеках I ( -735-732) VIII династия
Гошеа I ( -732-722) IX династия