Кахети

Адарнасе I ( -580-637)
Стефаноз I ( -637-650)
Адарнасе II ( -650-685)
Стефаноз II ( -685-?)
Мириан I ( ?-736)
Арчили I ( -736-786)
Джеваншир I ( -786-807)
Григорий I ( -807-827)
Дачи I ( -827-839)
Самуил I ( -839-861)
Гавриил I ( -861-881)
Падала I ( -881-893)
Квирик I ( -893-918)
Падала II ( -918-929)
Квирик II ( -929-976)
Давит I ( -976-1010)
Квирик III ( -1010-1029)
Гагик I ( -1029-1058)
Агсартан I ( -1058-1084)
Квирик IV ( -1084-1102)
Агсартан II ( -1102-1105)
Давит II (1073-1105-24.I.1125)
Деметрe I (1093-1125-1154-1155)
Давит III ( -1154-1155)
Демна Деметре I ( -1155-1177-1181)
Георгий I ( -1177-6.IV.1184)
Тамара I (1166-1184-18.I.1213)
Георгий II (1194-1213-18.I.1223)
Русудан I (1195-1223-1247)
Давит IV (1225-1250-1258-1293)
Давит V (1212?-1250-1269)/
Деметрe II (1259-1273-12.III.1289)
Вахтанг I ( -1289-1292)
Давит VI (1278-1292-1311)
Вахтанг II (1276-1301-1304)/
Георгий III (1308-1311-1313)
Георгий IV ( -1299-1346)
Давид VII ( -1346-1360)
Баграт I ( -1355-1387)
Георгий V ( -1355-1405)
Константин I (1369-1405-7.XII.1412)
Александр I (1389-1412-7.III.1442)
Вахтанг III (1413-1433-.XII.1446)/
Георгий VI (1417-1446-1476)
Александр II (1445-1476-27.IV.1511)
Георгий VII ( -1511-1513)
Давит VIII Картлийский ( -1513-1520-1525)
Левант I (1504-1520-1574)
Александр III (1527-1574-1603;1604-12.III.1605)
Давит IX ( -1603-21.X.1604)
Константин II (1567-1605-.X.1605)
Теймураз I (1589-1605-1616;1623-1632;1634-1648-.I.1663)
Рустам I Картлийский (1567-1648-1656-17.XI.1658)
Арчили II Мухранский (1647-1664-1675-16.IV.1713)
Ираклий I (1643-1675-1703-1709)
Давит X (1678-1703-2.XI.1722)
Константин III ( -1722-23.XII.1732)
Теймураз II (1680-1732-1736;1737-1744-8.I.1762)
Александр IV ( -1736-23.XI.1737)
Ираклий II (7.XI.1720-1744-11.I.1798)
Георгий VIII (9.X.1746-1798-28.XII.1800)
Давит XI (1.VII.1767-1800-1801-25.V.1819)