Мегрелия

Вардан II ( -1184-1213) Дадиани
Шергил I ( -1213?-1220?)
Вардан III ( -1220?-1250?)
Цотне I ( -1250?-12??)
Георгий I ( -12??-1323) независимо с 1320
Мамия I ( -1323-1345)
Георгий II ( -1345-1384)
Вамек I ( -1384-1396)
Мамия II ( -1396-1414)
Липарит I ( -1414-1470)
Самсан I ( -1470-1474)
Вамек II ( -1474-1482)
Липарит II ( -1482-1512) вновь независимо с 1491
Мамия III ( -1512-1532)
Леванти I ( -1532-1546-1572)
Георгий III ( -1546-1574;1574-1582)
Маммия IV ( -1574-1574;1582-1590)
Мамука I ( -1590-1611)
Леванти II (1592-1611-1657)
Липарит III ( -1657-1658-?)
Вамек III ( -1658-1661-1661)
Леванти III ( -1661-1681)
Леванти IV ( -1681-1691-1694?)
Георгий II ( -1691-1704;1710-1715?)
Кация I ( -1704-1710)
Беджан I ( -1715?-1728)
Отия I ( -1728-1744)
Кация II ( -1744-6.XII.1788)
Григол I (1774-1788-1791;1794-1802;1802-23.X.1804)
Мамука II ( -1791-1793-1804?)
Тариэл I ( -1793-1794;1802-1802)
Леванти V (1793-1804-1840-30.VII.1846)
Давит I (20.I.1812-1840-30.VIII.1853)
Николоз I (4.I.1847-1853-1867-6.II.1903) - к России