Морви

Каньоджи I ( -1698-1733) Джадеджа
Альяджи I ( -1733-1739)
Равалджи I ( -1739-1764)
Пачанджи I ( -1764-1772)
Вагджи I ( -1772-1783)
Хамирджи I ( -1783-1790)
Джаяджи I ( -1790-1828)
Пратхираджи I ( -1828-1846)
Равалджи II ( -1846-1870)
Вагджи II (7.IV.1858-1870-11.VI.1922)
Лахдхираджи I (26.XII.1876-1922-1948-4.V.1957)
Махендрасинхгджи I (1.I.1918-1948-1948-17.VIII.1957)