Раджпипла

Арджунсингхджи I ( -13??-13??) Гохил
Бхансингхджи I ( -13??-1403)
Гомалсингджи I ( -1403-1421)
Виджайпалджи I ( -1421-1440?)
Харисингхджи I ( -1440?-1463)
Бхимдев I ( -1463-1526)
Райсингхджи I ( -1526-1543)
Каранбаджи I ( -1543-15??)
Абхайраджи I ( -15??-15??)
Бхайравсингхджи I ( -15??-1583)
Притхвираджсингхджи I ( -1583-1593)
Дипсингхджи I ( -1593-16??)
Дургашахджи I ( -16??-16??)
Мохраджи I ( -16??-16??)
Райшалджи I ( -16??-16??)
Чандрасингхджи I ( -16??-16??)
Гамбхирсингхджи I ( -16??-16??)
Субхераджи I ( -16??-16??)
Джайсингхджи I ( -16??-16??)
Малрадж I ( -16??-16??)
Сурмалджи I ( -16??-16??)
Удекаранджи I ( -16??-16??)
Чандрабаджи I ( -16??-16??)
Чатрасалджи I ( -16??-1705?)
Мота Верисалджи I ( -1705?-1715?)
Джитсингхджи I ( -1715?-1754)
Пратапсингхджи I ( -1754-1764)
Райсингхджи II ( -1764-1786)
Аджабсингхджи I (1750-1786-15.I.1803)
Рамсингхджи I ( -1803-10.V.1810)
Нахарсингхджи I (1780-1810-1821-?)
Верисалджи II (1808-1821-1860-.VIII.1868)
Гамбхирсингхджи II (.XII.1846-1860-10.I.1897)
Чхатраcингхджи I (18.XII.1862-1897-26.IX.1915)
Виджайсингхджи I (30.I.1890-1915-1948-29.IV.1951)