Ратибор

Пшемыслав I ( -1288-1306) Пяст
Лешек I (1292-1306-1336)
Анна I ( -1336-1340)
Николаус II (1288-1336-8.XII.1365) Троппау
Иоганн I (1332-1377-1382)
Иоганн II (1365-1404-1424)
Венцель III (1405-1424-29.X.1456)
Иоганн V (1440-1456-1493)
Николаус VII (1478-1493-1506)
Иоганн VI (1483-1506-1506)
Валентин I (1485-1506-1521)