Тонга

МОНАРХИЯ
Сиаоси Тупоу I Маеакафа (4.XII.1797-1845-17.III.1893)
Сиаоси Тупоу II (18.VI.1874-1893-5.IV.1918)
Салоте Тупоу III (13.III.1900-1918-16.XII.1965)
Тауфа''Ахау Тупоу IV (4.VII.1918-1965-10.IX.2006)
Сиаоси Тупоу V (4.V.1948-2006-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ
Тевита Унга Мотангитау (1824-1876-18.XII.1879)
Ширли Вальдемар Бейкер (1836-1881-1890-1903)
Сиаоси Туку''ахо (18.III.1854-1890-1893-7.X.1897)
Cиосатеки Тонга (4.I.1853-1893-1904-17.X.1913)
Сиаоси Фатафехи Тутаитокотаха (2.VII.1842-1904-1904-20.XI.1912)
Cионе Матеиалона (1852-1904-1912-15.IX.1925)
Тевита Санга''уполутеле Ту''ивакано (25.XII.1869-1912-4.VIII.1923)
Уилиами Тунги Тупоулахи (8.XI.1887-1923-1940-20.VII.1941)
Саломон Ула-молека Ата (16.V.1888-1940-1949-27.III.1950)
Тауфа''ахау Тунги (4.VII.1918-1949-1965-10.IX.2006)
Фатафехи Туипелехаке (7.II.1922-1965-1991-10.IV.1999)
Сиаоси Туихала Алипате Тупоу Ваеа (15.V.1921-1991-2000-7.VI.2009)
Улукалала Лавака''Ата (12.VII.1959-2000-2006-
Фелети Вакаута Севеле (7.VII.1944-2006-