Трансильвания

Янош I Запольяи (2.VI.1487-1526-22.VII.1540)
Янош Жигмонд I Запольяи (7.VII.1540-1540-14.III.1571)
Иштван I Батори (27.IX.1533-1571-1576-22.XII.1586)
Кшиштоф I Батори (1530-1576-27.V.1581)
Жигмонд I Батори (1573-1581-1599;1601-1602-27.III.1613) князь с 1588
Андраш I Батори (1566-1599-3.XI.1599)
Михай I Витеазул (1558-1599-1600-9.VIII.1601)
Мозес I Шекей (1550-1603-17.VII.1603)
Иштван II Бочкаи (1.I.1557-1604-29.XII.1606)
Жигмонд II Ракоци (1544-1607-1608-5.XII.1608)
Габор I Батори (15.VIII.1589-1608-27.X.1613)
Габор II Бетлен (15.XI.1580-1613-15.XI.1629)
Каталина I Бранденбургская (28.V.1604-1629-1630-27.VIII.1649)
Иштван III Бетлен (1582-1630-1630-10.I.1648)
Дьёрдь I Ракоци (8.VI.1593-1630-11.X.1648)
Дьёрдь II Ракоци (30.I.1621-1648-7.VI.1660)
Ференц I Ракоци (24.II.1645-1652-1652-8.VII.1676)/
Акош I Баркзай (1610-1658-1660-1.VII.1661)/
Янош II Кемени (14.XII.1607-1661-23.I.1662)/
Михай II Апафи (3.XI.1632-1661-15.IV.1690)/
Имре I Тёкёй (25.IX.1657-1690-1690-13.IX.1705)
Михай III Апафи (13.X.1676-1690-1696-1.II.1713)
Ференц II Ракоци (27.III.1676-1704-1711-8.IV.1735)