Уганда

ПРЕЗИДЕНТЫ
Эдвард Мутеса (19.XI.1924-1963-1966-21.XI.1969)
Милтон Оботе (28.XII.1924-1966-1971;1980-1985-10.X.2005)
Иди Амин Дада (17.V.1928-1971-1979-16.VIII.2003)
Юсуф Киролде Луле (10.IV.1912-1979-1979-21.I.1985)
Годфри Бинайса (30.V.1920-1979-1980-5.VIII.2010)
Пауло Муванга (1924-1980-1980-1.IV.1991)
Базилио Олара Окелло (1929-1985-1985-11.I.1990)
Тито Лутва Окелло (1914-1985-1986-3.VI.1996)
Йевери Кагута Мусевени (15.VIII.1944-1986-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ
Бенедикто Киванука (.V.1922-1961-1962-22.IX.1972)
Милтон Оботе (28.XII.1924-1962-1966-10.X.2005)
Эрифаси Отема Аллимади (11.II.1929-1980-1985-5.VIII.2001)
Пауло Муванга (1924-1985-1985-1.IV.1991)
Абрахам Валиго (28.VII.1928-1985-1986-6.III.2000)
Самсон Кисекка (23.VI.1913-1986-1991-25.X.1999)
Джордж Космас Адьебо (18.VI.1947-1991-1994-19.XI.2000)
Кинту Мусоке (8.V.1938-1994-1999-
Аполо Нсибамби (27.XI.1938-1999-